Hrvatski proizvod svjetske kvalitete

Laboratorijski autoklav - Parni sterilizator

Predstavljamo Vam novu generaciju profesionalne linije autoklava - parnih sterilizatora


  • Radna temperatura od 90 - 140 °C
  • Modeli : AV140EN, AV160EN , AV200EN , AV300EN , AV400EN , AV500EN, AV560EN
  • Ugrađeni manometar "WIKA" i sigurnosni ventil " VYC" umjereni prema HRN EN ISO / IEC 17025 normi
  • Validaciju postupka sterilizacije, manomera i sigurnosnog ventila vrše neovisni akreditirani umjerni / ispitni laboratorij prema normi HRN EN ISO / IEC 17025
  • JUMO mikroprocesorska regulacija - DICON TOUCH dostupan na upit 
  • Stabilnost temperature u vremenu 0,0°C
  • Automatsko uzimanje vode 
  • 4-žilna temperaturna sonda PT100/PT1000 , gradijent namještanja 0,1 °C ili 0,01°C
  • Namještanje trajanja procesa - zvučni signal na kraju procesa


Aparat služi za sterilizaciju / uništavanje bakteriološkog, laboratorijskog i medicinskog materijala suho zasićenom parom - Okruglo ili četvrtasto kućište , sa vertikalnim radnim prostorom, na nogama/kotačima.

RAZNI PRIBOR , STALCI , ETAŽERI , NOSAČI , KANTE ZA STERILIZACIJU / UNIŠTAVANJE MATERIJALA / , KOŠARE ZA STERILIZACIJU, KAZETE , TUBE ZA INSTRUMENTE, GAZE... DOSTUPNO PREMA STANDARDU I VAŠIM POTREBAMA , MJERAMA , ZAHTJEVIMA. APARAT JE IZRAĐEN KAKO BI U POTPUNOSTI ZADOVOLJIO SVE VAŠE POTREBE.
Više slika uređaja potražite na ovom linku  i nemojte zaboraviti preuzeti brošuru na dnu stranice . 

preuzmite katalog.pdf
download brocuhure.pdf