Hrvatski proizvod svjetske kvalitete

Reparacija starih uređaja

Imate stari uređaj koji ne radi, a htijeli biste ga upotrebljavati? Nema problema, naš servisni tim restaurira, popravlja i uređuje vaše stare uređaje i daje im novo ruho.
Autoklavi su največi slučaj po tom pitanju, kotlovi nakon dugih godina rada oslabljuju te se troše, na kraju korisnik ocijeni da je vrijeme za novi uređaj. Za puno manju cijenu od novog uređaja , Vaš stari uređaj se može usavršiti da izgleda kao nov, te ga se može dovesti u stanje koje može stati uz bok sa potpuno novim uređajem. Također u to spadaju sušionici, inkubatori i svi ostali uređaji i oprema koju imate u Vašem laboratoriju.